Nyt fra bestyrelsen i SIW


Indrømmet - sommeren går på hæld – jeg håber at I har fået udnyttet den vind der har været i sommerperioden.

Selvom vi klubmæssigt har været på vågeblus med vore aktiviteter – så er der alligevel sket en del. Vi har f.eks. haft Kim og Philip til VM i Polen, og hvordan det gik, det skriver de om inde i bladet.

Hvad båden angår, så er vi i den glædelige situation, at vi har fået tilbudt en bådplads. Vi mangler lige at få aftalt de endelige detaljer, så mere herom senere.

Hvad resten af sæsonen angår, så afholder vi klubmesterskaber i september måned. Vi håber at så mange som muligt kommer med. Egentlig er vi i bestyrelsen lidt kede af ordet ”mesterskaber”, fordi vi hører engang imellem, at det kun er for de mere garvede og ikke for de urutinerede. Det er helt forkert.

Vi indeler os i flere forskellige klasser og sejler et antal baner igennem, og selvfølgelig er der kamp til stregen, men det er ligeså vigtigt at man blot kommer banen igennem i sin egen hastighed og dermed fuldfører. Dermed vindes også en sejr.

Som I vil bemærke i bladet, har vi besluttet at frasortere de annoncører som ikke betaler de aftalte indrykninger. Til gengæld vil vi opfordre vore medlemmer om at støtte vore trofaste annoncører. De støtter som tidligere nævnt os.

Så vil vi lige gøre opmærksom på, at der onsdag d. 15. september er et surf arrangement i Århus ved Åkrogen. Vi pakker traileren tirsdagen forinden, så skal du med, så meld dig til mig og vi arrangerer samkørsel.

Om robanen kan jeg nævne, at vi omsider har fået en del oprejsning i vore nære medier. Det er lykkedes os at få gjort opmærksom på vore problemer med den bane. Midtjyllands Avis, Ugeavisen og Radio Silkeborg har alle været aktive og fået lavet artikler herom samt lavet interviews. Samtidig vil jeg sige tak til Inge Rhiger fra Kajakklubben for at møde op og deltage så aktivt i debatten. Vi glædede os over de saglige indlæg fra Kajakklubben, men også over, at vore synspunkter omkring den foreslåede permanenter robane blev hørt og accepteret.

Det næste der sker i sagen er, at vi er ved at arrangere et møde med Kommunen hos os. Så det ser vi frem til at det lykkedes.

Sluttelig vil jeg henlede opmærksomheden på vort initiativ med hensyn til ”Julefrokost”. Se inde i bladet.


God vind

Klaus Skotte


Retur