Nyt fra bestyrelsen i SIW


Så er sæsonen for alvor startet op for de fleste.

Vi havde standerhejsning tirsdag d. 27 april og samtidig var der ekstraordinær generalforsamling.

Årsage hertil var, at vi ikke var nok til at besætte bestyrelsen med de faste 5 personer, vi plejer at være. Det er vi stadig ikke.

Det er derfor besluttet, at bestyrelsen nu består af 3 personer, Henrik, Dorte og Klaus, men dertil kommer, at der er givet tilsagn om at hjælpe med til at varetage klubaftenerne af Poul, Leif, Søren og Hans foreløbigt - så ved fælles hjælp kommer det også til at forløbe helt tilfredsstillende.

En af de første beslutninger vi har taget, er at vi vil stille øgede krav til de helt unge medlemmer, som sagt i en god mening, har været forvænte med at sejl og bræt har stået klar når de kom, og i nogen grad har vi også lagt det på plads for dem. Det vil vi ændre på, således at vi naturligvis stadig vil hjælpe, men det er til større selvstændighed. Det tror jeg også vil gavne den enkelte.

Til de Internet-interesserede kan jeg anbefale at lægge vejen forbi http://www.dbo.dk og der kigge lidt på resultatlisterne. Den sidste er fra Venø rundt. Det er dejlig læsning når man ser, at SIW medlemmerne er godt repræsenteret.

Hvad vores båd angår, så har vi ikke længere muligheden at have den liggende ved John, og har nu søgt Århus Amt om en plads nær ved klubhuset. Desværre fik vi lidt sent besked herom, så vi presser på for en hurtig løsning.

Hvis der i tillæg hertil skulle være gode forslag til en god løsning, så lad endelig høre fra jer.

Sluttelig minder jeg om at huske på vores familietur d. 18-20 juni. Vi ved, at det kolliderer lidt med de øvrige aktiviteter her i byen - men vi håber på en god tilsluning alligevel.


God vind

Klaus Skotte


Retur