Nyt fra bestyrelsen i SIW

Så tager vi hul på en ny surfsæson igen.

Vi startede allerede d. 12. januar hos Wiking Surf i Ikast. Vi havde lagt op til et fælles arrangement med Sunds surfere. Som et af de store trækplastre, havde vi fået lavet en aftale med Kai Hoffmann, som er en af de store profiler i dansk windsurfing og specielt på langt bræt.

Kaj overøste os med sin store erfaring og gav os virkelig mange gode fif med hjem. Tak for en flot indsats, Kai.

John Fenger tog sig af det praktiske og Lasse fortalte os sine oplevelser som testsejler i udlandet - også her lyttede vi godt efter. John sørgede ligeledes for, at vi ikke manglede god mad, drikkevarer eller informationer, hverken om de brædder han forhandler, eller et altid friskt tilbud.

Tak for et godt arrangement John - det varmede i vinterkulden.


Næste aktivitet var vores generalforsamling:

Vi fik gennemgået formandens og kassererens beretning, og regnskabet blev igen godkendt.


Og så til bestyrelsen:

Brian, Keld og Christian meddelte, at de ikke kunne genopstille pga. manglende tid. Brian og Keld har et arbejde udenbyes, som ikke giver mulighed for at holde "til tiden", og har derfor haft svært ved at nå hjem til vores klubaftener.

Christian har fået familieforøgelse - og det tager også masser af god tid.

Jeg vil gerne sige alle 3 tak for et godt samarbejde og jeres store arbejde for klubben i de forgangne år.


Og så til den nye bestyrelse:

Undertegnede fortsætter som formand en sæson til, sammen med Dorte. Henrik Scheel er blevet ny kasserer - og så blev vi ikke flere.....

Der var desværre kun mødt ganske få op - og slet ikke nok til at vi kunne besætte de 2 sidste pladser i bestyrelsen.

Vi var lidt uforstående overfor det ringe fremmøde og kunne kun gisne om, hvad der var årsag til dette. Var det glemt, manglende tid eller.....?

Vi mangler ganske enkelt 2 personer i bestyrelsen og vi vil derfor appellere til, at 2 friske surfere rækker armen op til standerhejsningen, når vi ser efter, hvem der skal med for at gøre bestyrelsen komplet.

Hvad det tidsmæssige forbrug angår, så er det faktisk beskedent. Vi har i store træk færdiggjort oplægget til sæsonen, men vil gerne gøre brug af lidt ekstra hjælp, for at få pudset programmet af sammen med os.

Sidder du nu og overvejer om det kunne være noget for dig - søå gør os den glæde - ring lige.....


God vind

Klaus Skotte


Retur