Nyt fra bestyrelsen i SIW

Silkeborg Langsø

Som omtalt i blad 3, var jeg lidt betænkelig ved den debat der foregår i vores lokale dagblad, Kommunen og Silkeborg Roklub, Silkeborg Kajakklub og Silkeborg Dragebådsregatta.

Disse klubber får heftigt modstand fra de beboere, som ligger op til Langsøen, og som har fiskeret i søen, alene af den grund, at de vil ligge permanent beslag på langt størstedelen af søen.

Debatten er desværre blevet forstærket, idet en lokal politiker er gået kraftigt ind i sagen, tilkaldt TV2 og ladet sig interviewe, og der kraftigt gjort sig til talsmand for, at nu skal den robane bringes til anvendelse – og det vil komme til at påvirke vores fremtid på søen.

Desværre må vi konstatere, at den debat er mere end ensidig.

Der tales kun om, at nu skal den robane bringes til anvendelse og ikke det mindste om at vores klub også skal tilgodeses, vi har dog trods alt brugt søen siden 1982, og har ikke i sinde at lade os smide ud sådan helt frivilligt.

Det er sådan, at vores synspunkt er, at alle er velkomne til at bruge søen på lige vilkår, men vi kan ikke gå ind for at der etableres et permanent robaneanlæg, som stort set vil ødelægge vores muligheder.

Hvis vi ser lidt praktisk på det, så har både Roklubben og Kajakklubben næsten de bedst tænkelige sejlforhold og klubhus beliggende ved indelukket. Der er altid mulighed for at komme ud at sejle – og hvad er så sandsynligheden for at disse både vil komme i Langsøen for at sejle?

Beskadiget klubgrej

Vi har i den sidste tid måtte konstatere, at der er meget stor slidtage på vort materiel. Det er som sådan naturligt, idet vi har fået mange nye og unge klubmedlemmer – og dem er vi bestemt glade for – ikke at misforstå.

Vi har faktisk fået nogle kraftige skader på et bræt – det er næsten kassabelt. Vi har da også gransket lidt i, hvordan og hvornår skaden er sket, dog uden at kommer svaret nærmere. Det er selvfølgelig heller ikke det vigtigste, så det lader vi være.

Derimod vil jeg gerne opfordre til, at skulle en skade opstå, så lad os det vide, således at vi kan få skaden udbedret omgående.

Standerstrygning

Traditionen tro startede vi nede ved søen, kikkede lidt på vandet, konstaterede at nu var det vinter, tog en forfriskning og kørte til Medborgerhuset.

Der fik vi lejlighed til inden døre i varmen, at runde sæsonen af.

Der fik vi så mulighed for at opleve Mads Hoffbech på slap line. Der var mange flotte dias fra Maui turen, både med vægten lagt på naturen og surfturene. Alle dia blev godt og grundigt underbygget, så det var bestemt et flot show du der holdt Mads – mange tak til dig.

Vi fik også udleveret pokalerne fra klubmesterskabet til de dygtige vindere – Tillykke til jer alle.

Lys i containeren

Så er den store dag kommet – vi kan oplyse – at der er installeret elektrisk betjent lys, og hvor det dog virker. Tak til ABB Electric som har sponsoreret materialerne og tak for hjælpen ved installationen, også til dig Christian.

Fra bestyrelsen

Til slut for denne omgang, vil jeg på bestyrelsens vegne sige tak for en god sæson, og ser frem til mange gode timer, på og ved vandet næste år. Der er stadig mulighed for at surfe lidt videre i denne sæson – så…

God vind.

Klaus Skotte


Retur