Klubbladet for Silkeborg Windsurfing Klub


Klubbladet JUMP udkommer 4 gang årligt.

Nyt fra bestyrelsen.

Ejsing turen og Opasia Cup.

Klubmesterskabet set med kvindelige øjne.

Klubmesterskabet set med dommernes øjne.

Finnekisten.

Aktivitetskalender.

o.m.a.
Retur