Nyt fra bestyrelsen i SIW

I vort sidste blad opfordrede vi til at slutte op omkring vore arrangementer, og det må vi sige, at der er blevet gjort. Jeg tænker her på vores familietur til Oddesund, hvor vi kom op på lige over 30 deltagere.

Nu var det ikke alle som kunne deltage i hele arrangementet, men de som kunne, kom på besøg. Det var flot.

Til orientering har vi reserveret samme hytte til næste år, samme tid.

Hvad angår Årets Store Surf Dag, så havde vi det flotteste vejr. Vi havde vel ikke helt de besøgende vi kunne tænke os, men en af årsagerne hertil er vel, at vi først fik vore plakater og annonceringsmateriale et par dage før arrangementet. Det var virkelig for dårligt. De personer som havde ansvar for dette, har da også fået vores mening at vide om dette, så lad os håbe at de kan huske det til næste år - ellers frisker vi det lige op!.

Samtidig vil jeg lige benytte lejligheden til at sige tak til alle som hjalp til hele dagen.

I forlængelse at Store Surf Dag har vi haft 4 klubaftener med udvidet surfinstruktion - tak til alle vore instruktører ved disse aftener.

Og nu til noget mere alvorligt.

Vi har fået et brev fra Århus Amt omkring brugen af Silkeborg Langsø. Silkeborg Roklub, Silkeborg Kajakklub og Silkeborg Dragebådsregatta har i fællesskab ansøgt om, at få lov til at lægge robanen ud i perioden 7. august til 27. september. Dette er amtet umiddelbart ikke indstillet på, og har tilladt udlægning af banen i perioden 15. august til 11. september.

Dette har vi så udtrykt vores utilfredshed med, idet denne bane, som ligger lige ud for vores startplads, vil hæmme vore muligheder for at benytte søen fuldt ud, i den sidste del af sæsonen. Dertil kommer, at det ikke er helt risikofrit for os at sejle rundt imellem de udlagte bøjer. Helt konkret har vi bedt om, at denne periode bliver yderligere indskrænket.

Jeg har haft et møde med amtet herom, og de støtter klart vore synspunkter. Det er således, at de nævnte klubber henviser til andre samarbejdspartnere ved deres arrangementer, men adspurgt af amtet, havde disse ikke kendskab til de sejladser de var nævnt i ?? - så der er lagt op til en føljeton her.

Fra bestyrelsens side følger vi sagen nøje for at sikre vore interesser - så mere herom senere.

God vind.

Klaus


Retur