Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen d. 17.02.98 vil gå over i historien. Det er der flere årsager til bla.:

Der mødte 16 mennesker op, ikke som tidligere bestyrelsen + et par stykker mere.

Trods det at kun var formanden der gik af, var der kampvalg. Ikke kun til formandsposten, men også til de menige bestyrelsesposter. Rent faktisk meldte der sig flere end de sidste 7 år tilsammen, og ingen skulle presses til noget.

Der kom en kvinde i bestyrelsen (vi byder velkommen til Dorthe), det har der i følge pålidelig kilde dog været før, men sammen med de før nævnte hændelse må de siges at være historisk.

Alt dette er naturligvis ikke skrevet fordi jeg synes det er negativt, tvært imod, jeg synes det er dejligt, at så mange har en interesse i at yde et stykke arbejde for at få klubben til at fungere fornuftigt. Så husk der er plads til endnu flere, næste gang der er generalforsamling. Det er her man har mulighed for at gøre sin indflydelse gældende.

Nå, men som Poul i sin beretning fortalte, har det været et godt år med hensyn til deltagelse i de arrangementer der har været lavet. Det er rart at se. Vejret til disse arrangementer var også bedre end tidligere. Og vore ungdomssejlere har begået sig flot både nationalt og internationalt. Vi håber denne tendens fortsætter fremover.

Med hensyn til regnskabet ser det sundt ud. Der er penge til uforudsete udgifter, så der var ikke mange kommentarer til det. Det eneste der skal siges, er at det er dyrt at vedligeholde bådmotoren - ca. 7000 om året, men på den anden side er den så stor en hjælp og sikkerhed, så det er vi villige til at betale. De sidste jakker skal vi også have gjort en ekstra indsats for at komme af med.

Den fornuftige økonomi betyder også at vi endnu engang fastholder vore kontingentsatser.

Efter de historiske valg, fremviste Leif et regneark på Pc'en der kunne udregne placeringer ved kapsejladser, både rigtigt og hurtigt. Det kunne tyde på at Leif igen selv vil til at deltage, i stedet for at være dommer. Men nu har han jo også langt om længe holdt sit løfte omkring denne udregning. Tak for det Leif.

Ellers var der løs snak, mest omkring undervisning. Det store spørgsmål var om vi er en surfklub eller en surfskole. Der kom flere meninger og det må den nye bestyrelse se at arbejde videre med.

Men alt i alt (ligesom hele sæsonen) en god generalforsamling.

Keld


Retur