Nyt fra bestyrelsen i SIW

Så har vi fra bestyrelsens side fornøjelsen af at byde velkommen til en ny surfsæson.

Når vi ser på den vinter som nu ligger bag os, ja så må vi sige at den har været præget af sjældent høje temperaturer.

Det har så betydet, at der faktisk er en del surfere, som ikke har haft brætterne lagt til side i år.

Hos os i SIW, har jeg endnu ikke hørt om nogen der har "vintersurfet".

Først vil jeg gerne byde velkommen til den nye bestyrelse. Den består nu af 3 gamle kendinge, nemlig Brian Skårup, Keld Meisner, Christian Bruun og så er der nye og friske kræfter, nemlig Dorte Christiansen, og i al beskedenhed har vi såmænd også fået en ny formand.

Det glæder jeg mig til, at jeg gerne hermed vil rette en stor tak til Poul Østerby, som har gjort et stort arbejde for klubben. Det er samtidig mit håb, at både du Poul, og vores tidligere formand Mads vil give os en hånd med, og stadig være aktive i klubben.

Traditionen tro, vil jeg samtidig sige dig Søren, tak for din store indsats med vores blad JUMP. Det er utroligt vigtigt, at vi har et godt blad at samles om.

Vi har i året '97 modtaget 35 indmeldinger i klubben, vi håber at I alle føler Jer velkommen hos os. Vi ved, at det føles svært at være ny i klubben, men lov mig at presse på for at få spørgsmål besvaret og gode sejlråd i øvrigt.

Sæsonen '98 vil være præget af vore egne klubaftener, klubture og deltagelse i forskellige arrangementer. Den Blå Cup har vi ikke hørt det mindste til i år, så det er nok slut. Derimod har DBO en del stævner med navnet Opasia Cup. Dato og sted fremgår af Aktivitetskalenderen ' 98 senere i bladet.

Jeg vil lige benytte lejligheden til at fremhæve vores weekend arrangementer. Vi skal bl.a. til Hvide Sande, Lundø og Oddesund. Hvad den sidste angår, så besluttede vi allerede sidste år, at dette skulle være den helt store familietur. Vi har lejet en fantastisk lækker hytte. Den er da også dyr for os, så slut gerne op så mange der kan.

Så er der kun tilbage at ønske alle en rigtig god surfsæson, med masser af vind og gode timer på og ved vandet.

Formanden


Retur