Klubbladet for Silkeborg Windsurfing Klub


Klubbladet JUMP udkommer 3 - 4 gang årligt.

Nyt fra bestyrelsen.

Klubtur til Ejsing.

Klubtur til Skaven Strand.

Langdistancesejlads i Søhøjlandet.

SIW talenter.

Klubtur til Nissum Fjord.

Sol, Sommer og Strand.

Aktivitetskalender.

o.m.a.Retur