Nyt fra bestyrelsen i SIW

Så er sæsonen godt igang, der har allerede meldt sig de første nye medlemmer som er i fuld gang med at lære kunsten "surfing". Det er godt at se, det ikke er alle der mindst skal have 20 gdr. varmt vand før de går i. Men det har da også hjulpet at vi har fået våddragterne, som bliver brugt flittigt.

Vores forventninger om toiletforhold og omklædningsfaciliteter er desværre ikke blevet indfriet endnu, men jeg har haft kontakt til kommunen igen, og er blevet stillet i udsigt, at det sker noget inden der er sommerferieaktiviteter. Desværre når velfærdsfaciliteterne nok ikke at komme inden "Hele Danmarks Surfdag", d. 5. juni i år.

Vedr. "Hele Danmarks Surfdag" er alle velkommen til at hjælpe til med at få dagen til glide, det er vigtigt at der er så mange som muligt, der får mulighed for, at komme ud og prøve at sejle. Lørdagen inden laver bestyrelsen en lille PR-happining inde på torvet for at vække folks opmærksomhed.

Det er desværre ikke lykkedes os endnu at finde en egnet hytte til vores familietur i år, men Klaus Skotte har fingrene i en hytte til næste år som ligger lige så godt som "Trendhytten", denne sætter vi vores lid til. Vores familietur kommer så til at foregå ved Ejsing camping, (læs annonce andet sted).

Silkeborg kommune har taget initativ til at sammensætte et panel "Tænketank" til at grænske foreningslivet i Silkeborg, samt til at koordinere de forskellige ønsker fra foreningerne til en helhedsløsning for foreningslivets fremtiden i Silkeborg. Vi er med på banen og har tilkendegivet at vores ønsker er at få bedre faciliteter ved søen, så som opholdsrum, bad, omklædning og ikke mindst opbevaringsplads til vores medlemmers udstyr, hvilket for nogle af vores medlemmer er et stort ønske. Arbejdet i "Tænketanken" skal være afsluttet inden sommerferien og udmynte sig i en plan/vejledning for kommunen omkring foreningslivet i Silkeborg.

Lige til slut et stort tillykke til vores ny surfinstruktør Philip Hørmann, som har bestået DS-instruktørkurset - til lykke med det Philip!!!

Formanden


Retur