Nyt fra bestyrelsen i SIW

JU - HUUUUU - så starter snart en ny sæson, man har allerede hørt om de første der har fået dragten og brættet gjort vådt - så I kan godt komme op på loftet og finde udstyret frem.

Aller først vil jeg sige velkommen til de nye i bestyrelsen. Kjeld som jo er en "gammel" kending, har følt sig uden indflydelse de seneste år og har derfor fået fat i en del af roret igen. Klaus og Christian er jo forholdsvis nye i klubben, men er da allerede kendte ansigter ved klubbens arangementer. Jeg håber vi får et godt og udbytterigt samarbejde om klubbens liv.

En stor tak skal gives til den afgående formand Mads, som i mange år har gjort et stort arbejde for klubben. Vi håber stadig han vil deltage aktivt og arbejde videre med klublivet og give inspiration til ungdommen (samt os gamle) med sit kunnen på brættet.

Ligeledes skal vores afgående bladredaktør Martin også takkes for at have holdt liv i "JUMP" - det er et stort, utaknemmeligt, godt stykke slide arbejde. Bladet er en livsnerve og derfor et nødvendigt og vigtigt led til at holde sammen på klubben, samt få orienteret om klubbens aktiviteter.

I 97 vil der som de foregående år komme en del aktiviteter både i klubregi, men også i DBOregi, samt Den Blå Cup.

DBO har startet en ny turnering Opasia surf cup / Formula 42, som er et alternativ til ranglistestævner og Den Blå Cup (læs andet sted i Jump), jeg håber der er nogle medlemmer der kan blive inspireret til at deltage.

Den Blå Cup er vi igen selv vært for igen i august måned og er en hyggelig sejlads hveranden onsdag - uden mange forpligtelser. (læs andet sted i Jump).

Klubbens aktiviteter vil være 5 weekend-ture, samt vores tirsdagsaftner. På tirsdagene har vil lagt lidt om så vi underviser mellem kl. 17.30 og 18.30, og derefter sejles der, så vi kan komme lidt mere ud på vandet i år. Vi har ligeledes valgt at deltage i Silkeborg Kommunes Sommeraktiviter i sommerferien uge 30 - 31 med undervisning til børn og unge.

Vi har arbejdet/bearbejdet Silkeborg Kommune her i de lange vintermåneder, hvor der desværre ikke var vind da der var is, til at få etableret sanitære forhold ved vores container. Kommunen vil opstille et skur med bruser, toiletter og håndvaske, samt udendørs vand, så vi kan få ordnet vores toiletbesøg uden at have den halve skovbund med på en kigger. Vi arbejder på at få disse ting opstillet inden Kick Off den 15. april kl. 17.30.

I håb om en god surfsæson '97 med masser af vind, samt et godt fremmøde til vores aktiviteter - siger jeg VELKOMMEN TIL SÆSON '97.

Formanden

Lige et hjertessuk fra en afgået kasserer - husk at betale kontingent til tiden, der er ikke noget mere kedeligt arbejde end at sende rykkere ud !!!!!


Retur