Klubbladet for Silkeborg Windsurfing Klub


Klubbladet JUMP udkommer 3 - 4 gang årligt.

Nyt fra bestyrelsen.

Den Blå Cup 1997.

Sæson '97 - Standerhejsning.

Aktivitetskalender.

o.m.a.Retur