Nyt fra bestyrelsen i SIW

Nu er det ved at være rigtig vinter, og vores vinterprogram er planlagt. Vi er allerede startet med tirsdagssvømning. Og vi har lige overstået den årlige julefrokost i surfklubben, hvor jeg desværre ikke kunne deltage, men jeg har ladet mig fortælle, at den forløb rigtig godt med alt hvad dertil hører.

Vi har været igang med at finde frem til, hvordan næste års bestyrelse skal sættes sammen, og kan hermed fortælle: at jeg som formand har valgt at fratræde, p.g.a. at jeg har haft for lidt tid til bestyrelsesarbejdet. Og jeg vil meget gerne give muligheden for at der kan komme nye kræfter til med fornyet inspiration.

Vi har i bestyrelsen allerede forsøgt at forhøre os om, hvem der kunne have lyst til at deltage i klubbens arbejde. Vi håber på, at I vil møde stærkt op til generalforsamlingen, således at I kan få tilkendegivet jeres meninger med hensyn til klubbens fremtid.

Vi vil selvfølgelig meget høre om forslag og nye forbedringsmuligheder vedr. klubben. Og den eneste måde hvorpå vi kan planlægge et godt års-program, ER AT I MØDER OP PÅ GENERALFORSAMLINGEN.

Jeg synes, at vi har kunnet mærke en stor interesse for klubben, specielt med hensyn til undervisning af begyndere i sæsonen 1996. Vi har i bestyrelsen snakket om, hvordan dette kan planlægges bedre, således at vores tirsdagsaftner også tilgodeser de medlemmer, der muligvis ønsker at sejle om tirsdagen, og forbedre deres teknik samt øve nye manøvrer.

Poul Østerby og undertegnede har været til møde i Århus Windsurfing Klub vedr. tilskudsmuligheder til at få støtte til klubhus samt faciliteter dertil. Mødet blev afholdt med Dansk Sejlunions formand, som fortalte om diverse muligheder. Der er et indlæg i bladet angående dette møde.

Jeg håber, at alle klubbens medlemmer får en rigtig glædelig jul, og jeg håber I kommer godt ind i det nye år, og at alle får et godt og aktivt surfår 1997. Jeg ved, at den nye bestyrelse vil planlægge nogle gode aktiviteter for medlemmerne i 1997. Så er det jo op til jer ikke at gå glip af disse.

God vind fremover.

Formanden


Retur