Nyt fra bestyrelsen i SIW

Så er det igen blevet tid til at tage afsked med det gode sommervejr, vores surfsæson er ved at slutte, vandet er blevet koldt og våddragterne er skiftet ud med tørdragter.

Men lige før sæsonen slutter har vi jo et klubmesterskab og en standerstrygning der skal afvikles.

Men vores vinterarrangementer er allerede nu ved at blive planlagt, vi vil forsøge at holde fast ved vores tirsdags-svømmeaftener. Der vil blive forskellige arrangementer med besøg i nogle surf-butikker, samt en videoaften. Vi vil også holde en julefrokost, og forsøge at følge succesen fra sidste år op.

Vi kan håbe på, at vi ligesom sidste vinter muligvis kan få en god periode med frostvejr, således at der vil blive mulighed for issurfing

Vi kan som bestyrelse kun være glade, for den tilgang af nye medlemmer som vi har fået her i løbet af sommeren. Vi håber at I stadig vil støtte os med deltagelse i nogle af vinterarrangementerne.

Der vil også i begyndelsen af det nye år blive afholdt en generalforsamling, hvor vi håber på god opbakning. Vi er også meget interesserede i at få nogle forslag fra jer klubmedlemmer, til forbedringer eller nye aktiviteter her i klubben.

Nu må I jo få de sidste timer på vandet udnyttet bedst muligt, og husk at der stadig er arrangementer som Blå Cup Finale og klubmesterskabet tilbage.

Hvis der er nogle af jer medlemmer der har nogle gode ideer til ture eller andre aktiviteter, så hører vi gerne fra jer.

Nu kan jeg kun foreslå jer at tage kampen op imod efterårets storme. Der vil altid være mulighed for at få nogle badeture, trapezstyrt, killerloops og ødelagt udstyr.

God vind

Formanden


Retur