Nyt fra bestyrelsen i SIW

Så er surfsæsonen atter oppe at køre for fulde sejl, sæsonen er jo startet koldt, dette afspejlede sig da også ved årets første arrangement, nemlig vores standerhejsning. Hvor der kun var fire sejlere på vandet, og undertegnede måtte da også indrømme at det var en smule køligt, men det kunne den medbragte kaffe, kage og Gl. dansk klare. Herefter er vores klubaftner kommet op at stå, der har været mange ude og sejle, men vi håber på endnu flere sejlere på vandet. Vi har haft grillaften i forbindelse med en af vores klubaftner, og det var en stor succes.

"Den Blå Cup" er også gået i gang, og der har indtil videre været et par rigtig gode arrangementer i henholdsvis Egå og Snaptun (læs mere om dette i bladet).

Vores ellers planlagte langdistancesejlads måtte desværre aflyses, idet vi syntes det var for koldt at afholde en længere sejlads, men der vil blive planlagt et nyt forsøg i løbet af sommeren. Vores arrangement på Kristi himmelfartsdag (Surfernes dag) var et rigtigt vellykket arrangement som forløb virkelig godt, og der kom da også rigtig mange på vandet, og det har resulteret i at klubben har fået en ti nye medlemmer, velkommen til dem.

Vi har i klubben nu købt nye redningsveste og våddragter, således at vi kan få folk på/i vandet, uden at de skal fryse for meget. I forlængelse af "Surfernes dag" havde vi vores første klubtur i år, Turen gik til Trend, hvor vi havde lejet et sommerhus. Vi var dog ikke for heldige med vinden, der var fralandsvind, og der var heller ikke for meget af den.

Ranglistestævnerne er også startet, og de første er afviklet i henholdsvis Bork og Ejsing. Det er ikke mange Siw surfere der deltager i ranglisten, men undertegnede har skrevet et indlæg vedr. de første ranglistestævner. Vi håber på, at i vil deltage i de arrangemeter som klubben har planlagt afviklet i løbet af sommeren, der kommer en klubtur til Hvidesande i stedet for turen til Grenå. Der afvikles samtidig "North One Hour". Jeg håber på at i vil deltage i de næste arrangementer, og se nu at komme på vandet til vores klubaftner.

God vind !!

Formanden

Retur