Nyt fra bestyrelsen i SIW

Nyt fra bestyrelsen

Nu er det snart jul og surfsæsonen er for de fleste lakket imod enden, og der er en del der i de følgende måneder bytter surferen ud med et par ski. Bestyrelsens arbejde er også ved at være færdigt for i år, der bliver i øjeblikket arbejdet med generalforsamlingen, hvor vi selvfølgelig håber at der vil dukke rigtig mange surfere op. Men inden da, afholdes der jo videoaften ved undertegnede, husk i øvrigt tilmelding.

Vi har lige overstået vores hidtil nyeste begivenhed, nemlig den årlige klubjulefrokost, som jeg desværre ikke selv kunne komme til, men fra andre er den blevet refereret som en succes. Så hermed mange tak til Søren og familien der lagde hus til.

Vi har stadig en del jakker til afhentning, dem der har bestilt bedes venligst kontakte Poul eller Mads angående afhentning og betaling.

Siden sidste klubblad har vi også afholdt vores klubmesterskaber som blev afholdt i Limfjorden på et nyt sted nemlig Lundø. Som viste sig at være et ideelt sted for os at planlægge sejlads lige fra begynderen til den mere rutinerede sejler. Man kunne faktisk bunde alle steder på hele banen, så det er absolut ikke sidste gang vi har været på Lundø.

Medlemmer, I må meget gerne komme med forslag til nye bestyrelsesmedlemmer, da to medlemmer fra den nuværende bestyrelse ikke ønsker at fortsætte. Så kunne du tænke dig at arbejde i surfklubbens ledelse, ville det være rart, hvis du henvendte dig lidt tid i forvejen til et af de nuværende bestyrelsesmedlemmer.

Svømmeaftenen om tirsdagen er der ikke den store opbakning til, men der er dog nogle der kommer af og til. Hvis der er nogle der har lyst til at tage initiativ til at lave et aktivitets-arrangement evt. en mountainbike-tur en dag i en week-end, kan man jo benytte sig af vores nye telefonkæde til at gennemføre et sådan arrangement.

Ellers håber vi at I surfere syntes at klubbens ture og arrangementer har været gode her i '95. Og at I også vil bakke os godt op i det nye år med jeres deltagelse. Til de yngre medlemmer vil jeg tilføje, hvis I har problemer med kørsel på turene, så giv os et praj herom, sådan at vi kan få jer med ud til de bedre sejlsteder.

Tak for i år, kan I nu have en rigtig rar jul og komme opretstående ind i det nye år.

Med venlig surfhilsen

Formanden - alias Mads Hofbeck

Retur