Data om Silkeborg Windsurfing Klub.

Silkeborg Windsurfing Klub blev stiftet i 1982.

Klubbens navn og hjemsted.
Klubbens navn er Silkeborg Windsurfing Klub, dens hjemsted er Silkeborg kommune. Klubbens navn forkortes SIW.

Klubbens formål.
Klubbens formål er at fremme Windsurfing sporten i Silkeborg.

Medlemsskab af organisationer.
SIW er tilsluttet Idrætssamvirket i Silkeborg.

Optagelse af medlemmer.
Som aktiv medlem af klubben kan SIW optage enhver, der kan svømme 200 m.
For medlemmer under 18 år, dog kun med forældres underskrift. Medlemsskab kan tegnes enten som passiv eller aktiv.

Kontingent.
Klubbens kontingent fastsættes for et år af gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves helårligt (1. april), forud og pr. giro. Der betales kr. 20,- i indmeldelsesgebyr.

Klubbens tilholdssted.
Klubben holder til på Sølystvej, på den nordvestlige side af Silkeborg Langsø. Klubhuset (en container), ligger skærmet af træer, i et parklignende område.

Klubbens udstyr.
Klubben har bl.a. følgende udstyr, som kan benyttes af medlemmerne: 9 surfere med tilhørende master og sejl i forskellige størrelser. Desuden ejer klubben også en båd med motor og trailer hertil, samt en surftrailer til transport af udstyret.

Klubbens aktiviteter.
Klubbens aktiviteter er meget spredte. Fælles for alle, er tirsdagssejlads, samt 4 - 6 weekend ture, hvor klubben betaler et tilskud til hytte eller sommerhus i de områder, hvor klubben arrangerer ture. Sæsonen starter normalt i April md. med standerhejsning, og slutter som regel med et klubmesterskab og standerstrygning, i begyndelsen af Oktober. Vi forsøger at afholde en sommerferietur.

Desuden deltager klubben normalt i klubturneringer, hvor vi stiller op mod andre klubhold. Klubben har også en del sejlere, som deltager i ranglistestævnerne under Dansk Brædtsejler Organisation.

Endvidere turnerer og medarrangerer vi forskellige kapsejlader for alle sejlere, uanset kundskaber og erfaring.

For mere information om klubbens aktiviteter: Aktivitetskalender, Kontakt til bestyrelsen eller rekvirer informationer!

Husk - Tirsdag aften i surf-sæsonen mellem 17.30 og 20.00, er der altid en eller flere personer fra bestyrelsen tilstede ved Langsø, så er du interesseret i en Surf-snak, eller evt. en prøvetur - så skal du være velkommen.


Retur